Маската

Помните ли този филм: http://www.youtube.com/watch?v=3D8Rzhm3UOM&feature=related Аз го помня. Бих казал, че с гледането му почна част от моето самообучение и промяна към каквото поискам. Понякога в правилна посока, друг път не, но определено знаех че можех всичко. Сега съм позагубил това качество, този хъс. Изморен съм. Имам нужда от един Локи да ме посъбуди малко.