Маската

Помните ли този филм:

http://www.youtube.com/watch?v=3D8Rzhm3UOM&feature=related

Аз го помня. Бих казал, че с гледането му почна част от моето самообучение и промяна към каквото поискам. Понякога в правилна посока, друг път не, но определено знаех че можех всичко.

Сега съм позагубил това качество, този хъс. Изморен съм.

Имам нужда от един Локи да ме посъбуди малко.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.