На гърба на птица хищник

BBC са направили поредица Animal camera в която дават поглед към света от малко по-различна гледна точка 😉

Вижте следното видео, заснето от гърба на два хищника

Страшна работа!
И браво на екипа

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.