Слонът в стъкларския магазин


(снимка: http://www.flickr.com/photos/liknes/4871511886/ )

Какво ли търси той там?

Все повече си мисля че знае какво следва, но въпреки всичко влиза и се оглежда.
Кой знае, може пък точно този път в точно този магазин да се намира най-здравата ваза на света.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.