Защо текущите авторски закони не са добри

Отгледах страхотна презентация засягаща няколко въпроса, но между другото и авторските права. В няколкото минути по ефектен начин, Лари Лесиг обяснява защо текущите права не са добри. Посочва пример в който подобен проблем е имало в миналото и тогава законите са променени, за да са в крак с времето и нуждите.

Темата е широка и многопластова, но определено подкрепям казаното от него.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.