За думите

По-долу е скриншот на резултата от анализа на последните 10 статии в този блог. Анализът е направен от един интересен проект: wordle

Много ползвам думата много 😀

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.